วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 03 November 2019 (Sunday Night)


The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 03 November 2019 (Sunday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Sunday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 01 November 2019 (Friday Night)


The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 01 November 2019 (Friday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Friday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 30 October 2019 (Wednesday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 30 October 2019 (Wednesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Wednesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 29 October 2019 (Tuesday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 29 October 2019 (Tuesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Tuesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 27 October 2019 (Sunday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 27 October 2019 (Sunday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Sunday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 25 October 2019 (Friday Night)


The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 25 October 2019 (Friday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Friday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 23 October 2019 (Wednesday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 23 October 2019 (Wednesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Wednesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation: the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 22 October 2019 (Tuesday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 22 October 2019 (Tuesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Tuesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 20 October 2019 (Sunday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 20 October 2019 (Sunday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Sunday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 18 October 2019 (Friday Night)


The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 18 October 2019 (Friday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Friday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 16 October 2019 (Wednesday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 16 October 2019 (Wednesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Wednesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 15 October 2019 (Tuesday Night)


The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 15 October 2019 (Tuesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Tuesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 11 October 2019 (Friday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 11 October 2019 (Friday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Friday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 09 October 2019 (Wednesday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 09 October 2019 (Wednesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Wednesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

New event this Tuesday Night !!!!!! On 08 October 2019 (Tuesday Night) At Bangla Boxing StadiumNew event this Tuesday Night !!!!!!
The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 08 October 2019 (Tuesday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Tuesday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Tuesday, Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

The Three-years anniversary of the passing away of King Rama IX .

Notice!!

On occasion of The Three-years anniversary of the passing away of King Rama IX .
Bangla Boxing Stadium will be closed on 13 October 2019 for one day.
In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej
For more information ,
please do not hesitate to contact us .
Bangla Boxing Stadium , Patong Beach,
Phuket , Thailand
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130
E-mail : info@banglathaiboxing.com
https://www.banglathaiboxing.com
http://www.banglaboxing.com
https://www.banglathaiboxingstadiumpatong.com
ประกาศ!!
เนื่องในวโรกาศ การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบสามปี ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
สนามมวยบางลาป่าตอง ขอหยุดทำการจัดแข่งขันมวยไปเป็นเวลาหนึ่งวันครับ  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบคุณครับ

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium On 06 October 2019 (Sunday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 06 October 2019 (Sunday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Sunday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

The Original Muay Thai On 04 October 2019 (Friday Night)The Original Muay Thai At Bangla Boxing Stadium
On 04 October 2019 (Friday Night)
The Fight start @ 21:00 pm.
The Ultimate Friday Night
***********************
See the Ultimate and More Technique.
See Super Real Fight 100%.
Every Wednesday, Friday and Sunday
The Gate Open @ 20:30 pm.
8 Competitions / Fights.
***********************
It is opposite of Baanzan market or next to Jung Ceylon shopping mall.
#banglaboxing #banglaboxing stadium #muay thai
#banglaboxing stadium patong
***********************
Bangla Boxing Stadium reserves to the right
to change the fight program without prior notice.
Depending on uncontrollable situation, the accident of the fighter,etc.
***********************
More Informatiom as below:
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130

New Event At Bangla Thai Boxing Stadium


!!!Notice!!! !!!ประกาศ !!!
Bangla Boxing Stadium pleased to inform that
on the 08 th October 2019 in stead of 15 th October 2019 ( New event at Bangla Boxing Stadium ).
We will organise the The Real Fight Thai Boxing every Tuesday .That's mean the real fight thai boxing will be held every Tuesday , Wednesday, Friday and Sunday .
For more information ,
please do not hesitate to contact us .
Bangla Boxing Stadium , Patong Beach,
Phuket , Thailand
Whatsapp :+66641283395 /+66640615050
Wechat : banglaboxing
Line ID : banglaboxingstadium
Call : +66 64 061 5050 / +66 64 128 3395 / +66 64 138 3130
E-mail : info@banglathaiboxing.com
https://www.banglathaiboxing.com
http://www.banglaboxing.com
https://www.banglathaiboxingstadiumpatong.com
สนามมวยบางลาป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ในนามบริษัทขออนุญาตถูกต้อง มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าทางสนามได้เพิ่มวันทำการ และวันจัดการแข่งขันกีฬามวยเพิ่มอีกหนึ่งวัน โดยเริ่มไฟท์แรกในวันอังคารที่ 08 ตุลาคม 2562 ( เดิมกำหนดเริ่ม 15 ตุลาคม 2562 ) โดยปรกติสนามมวยมีการจัดการแข่งขันกีฬามวยทุกวันพุธ วันศุกร์ และอาทิตย์ หลังจากนี้ทางสนามมวยจัดการแข่งขันเพิ่มเป็น วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ และอาทิตย์
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอบคุณครับ
สอบถามเพิ่มเติมโทร : 064-061-5050 / 064-128-3395 / 064-138-3130
ไลน์ : banglaboxingstadium
E-mail : info@banglathaiboxing.com
https://www.banglathaiboxing.com
http://www.banglaboxing.com
https://www.banglathaiboxingstadiumpatong.com

Muay Thai Highlight XX2

More Informatiom as below: Whatsapp :+66641283395 /+66640615050 Wechat : banglaboxing Line ID : banglaboxingstadium Call : +66 64 061 5050 /...